Länsträff i länsstyrelsens regi för värmlandsinspektörerna. Örebroinspektörerna har egen länsträff.
Anmälan sker till länsstyrelsen när inbjudan kommit ut.