Första mötet för ett nytt nätverk för inspektörer som arbetar med bullerfrågor.

Inbjudan bullermöte 27 maj 2016