Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram ett vägledningsmaterial för effektiv tillsyn på små avloppsanläggningar. Projektet är sprunget ur det regeringsuppdrag om små avlopp som HaV hade under 2013 och där effektiv tillsyn pekades ut som ett styrmedel för att öka åtgärdstakten.

Inbjudan vänder sig till inspektörer från hela landet.
Till inbjudan.