Magnus Aronsson och Helena Hasselqvist utbildar oss i provtagning av avloppsvatten och vi kommer att vara i Skebäcks avloppsreningsverk i Örebro.

Inbjudan provtagning avloppsvatten