Länsträff på Länsstyrelsen i Värmland för värmlandsinspektörerna.

Inbjudan kommer från Länsstyrelsen och anmälan sker dit direkt.