Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till länsträff för länets inspektörer.

Inbjudan kommer.