Denna dag inleder vi med diskussioner om miljörapporter i Karstads stadshus. Därefter guidas vi runt i fält av Sven-Åke Berglind, länsstyrelsen och tittar på efterbehandlade täkter. Se programmet för ytterligare info.

Inbjudan takter 23 april 2014
Filename : inbjudan-takter-23-april-2014.pdf (377 KB)
Rubrik :