E-utbildningen ”Grundläggande om dricksvatten” av Livsmedelsverket.
Vi genomför utbildningen i enskildhet hemma på respektive kontor och sedan tittar på den igen tillsammans och diskuterar hur vi svarade. Då kan vi stoppa utbildningen och diskutera varför vi svarade som vi gjorde och sammanställa frågor till utbildaren om vi känner ett behov av det.

Jag har bokat ett rum för 16 personer här hos mig i Karlstad men denna gemensamma tittning görs ju med fördel i mindre grupper runt om i vårt område.

Anmälan till mig så jag vet hur många som kommer till Karlstad.