Manfred Lavicka, produktansvarig och Stefan Forsberg, utförare av 5-årskontroller från Ragn-Sells kommer och håller en utbildningsdag i oljeavskiljare.