Mats Bergström, länsstyrelsen informerar om nyheter vad gäller stora avloppsreningsverk. Efter lunch åker vi på studiebesök till två reningsverk på Hammarö.
Inbjudan reningsverk 20 okt 2017