Välkomna till en ny miljöbrottsdag där vi får träffa Polis och åklagare och diskutera vår gemensamma strävan att beivra miljöbrott. De som anmäler sig kommer att få två ärende skickade till sig via e-post i god tid innan mötet. Dessa ärenden kommer att tas upp för diskussion under dagen.

Inbjudan miljobrott
Filename : inbjudan-miljobrott.pdf (104 KB)
Rubrik :

Presentation från Monica Stöllman, Polisen:

Samverkanstraff lst okt 14
Filename : samverkanstraff-lst-okt-14.pdf (3 MB)
Rubrik :

Presentation från Maria Johansson, Åklagare:

Miljosamverkan Varmland 2014
Filename : miljosamverkan-varmland-2014.pdf (2 MB)
Rubrik :