Kursen kommer behandla: Geokemi inom efterbehandling – om mark och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande.
Tanken är att innehållet ska vara en intressant för både inspektörer med arbetsuppgifter inom förorenade områden och annan miljötillsyn.

Inbjudan geokemi 2 april 2019