Mötet flyttas framåt i tiden. Jag har diskuterat med Morgan om en heldag med utökat innehåll. Planering för detta sker under våren.