Henrik Sandin och Calle Forsberg från Kronofogdemyndigheten kommer till oss på förmiddagen och vi tar upp frågan om hur vi kan samverka bättre i verkställighetsärenden.
Inspektörer från byggsidan är också välkomna under förmiddagen denna dag.
På eftermiddagen diskuterar vi intressanta och kluriga ärenden som ni har eller har haft.

Inbjudan nedskräpning 18 sept 2017