FMH kommer till oss och håller utbildning i tillsynsmetodik. Detta är del 1 i en serie utbildningar som kommer att genomföras här i Värmland. Observera att anmälan sker direkt till FMH.

Om ni anmäler er tidigt kan kostnaden tas på årets budget (2017).

http://www.fmh.se/fileadmin/fmh/pdf/kurs_tillsynsmetodik_1801_Karlstad_skarp.pdf