Förmiddag:
Johan Öhman, preventions- och ungdomssamordnare i Kristinehamns kommun kommer och pratar om de ”farliga” kosttillskotten och vilka gruppen av kosttillskott som kan innebära en risk. Han tar också upp kopplingen till läkemedel och dopning, lagar och kontroller, branschen och dess ansvar. Han visar på några undersökningar och lite annat som t ex varför det är så populärt med kosttillskott just nu.

Linda Eliasson, numera inspektör i Eda kommun berättar om hur man drev ett kontrollprojekt gällande kosttillskott när hon arbetade i Karlskoga kommun.

Eftermiddag:
De som arbetar med kontroll av receptfria läkemedel kan stanna kvar till eftermiddagen då vi har möjlighet att diskutera hur vi kan samverka inom detta kontrollområde.

Inbjudan kosttillskott 18 aug 2014
Filename : inbjudan-kosttillskott-18-aug-2014.pdf (96 KB)
Rubrik :