Länsstyrelsen i Värmland håller utbildningsdag i motiverande samtal. Då intresset varit stort och grupperna bör hållas till en bra storlek ges utbildningen vid två tillfällen (17 och 18 april).

Välj vilken av dagarna som passar dig bäst.

Inbjudan MI-utbildning 2018_04_17
Inbjudan MI-utbildning 2018_04_18