Vad stöter en inspektör på för typer av buller, hur ska vi förhålla oss till det med beaktande av miljöbalken och hur ska vi mäta och presentera resultatet?
Robert Eriksson, inspektör och bullerexpert på miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning i Stockholms stad kommer till oss och håller en utbildningsdag.

Datum spikat men inbjudan med program kommer senare.