Jan Johansson, länsstyrelsen kommer och berättar om nytt EU-direktiv mm.

Inbjudan förbränningsanläggningar 17 nov 2015