Detta informationsmöte hålls av Jan Johansson på länsstyrelsen i Värmlands län tillsammans med Miljösamverkan. Jag kommer att spela in mötet och lägga det på miljösamverkans webbplats så man kan se och höra informationen i efterhand. De som vill delta i mötet ansluter sig via nedanstående länk kl 13:00 den 17 december.

Om det är något särskilt ni vill att Jan tar upp så går det bra att skicka in frågor innan mötet. Frågor skickas till: jan.s.johansson@lansstyrelsen.se

Ingen anmälan behövs.