Peter Andersson, länsstyrelsen i Värmland informerar om regler för småbåtshamnar och båtuppställningsplatser. Webbinariet vänder sig till såväl miljö-, som bygginspektörer och personer som jobbar med planfrågor i både Värmland och Örebro län..

Peter informerar och jag är med som bisittare och bevakar chattfunktionen.

Detaljerat program kommer!