Dags för det årliga mötet om tillfälliga flyktingboenden. Representanter från Migrationsverket medverkar även denna gång. Vi avslutar mötet runt lunch.

Inbjudan flyktingboende 14 oktober 2016