MSB kommer till Karlstad för att sprida information kring verktyg, metoder och forskning som kan bidra till att minska skadorna på miljön i samband med räddningsinsatser.

Länk till anmälan