Två pass föreläsningar av Anders Zetterlund från Malmö stad med lunch emellan.
Pass 1 – Malmö stads nya enhet för livsmedelsfusk och ett godiscase.
Lunch en timma
Pass 2 – Hur Malmö stad letar och upptäcker livsmedelsfusk.

Inbjudan har gått ut via Teams.

Välkomna!