Inbjudan utbildningsdag om tillsyn av miljöfarliga verksamheter utifrån miljökvalitetsnormer för vatten, den 13 mars.

Vad är och hur fungerar miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten?
Vad innebär och hur kan vi bedriva tillsyn av miljöfarliga verksamheter utifrån MKN för vatten?

Inbjudan MKN Vatten 13 mars 2020