Välkomna till diskussionsmöte om fortsatta luftmätningar. Inbjudan vänder sig till cheferna och till de handläggare som arbetar med luftmätningarna.
Inbjudan luftmätning 12 maj 2015