Utbildningsdagen vänder sig till inspektörer som arbetar med tillsyn av små till medelstora
avloppsreningsverk. Under dagen går vi genom avloppsreningsverkens olika
processdelar och funktion samt hur processtegen bör vara utformade och
belastade. Resonemang förs om vad som kan gå fel i processen och hur man
åtgärdar det.

Utbildningen hölls den 29 augusti 2016 men nu är det dags igen. Denna gång varvas teori med att vi går ut och tittar på processtegen i verkligheten.

Vi ska vara i karlskogas avloppsreningsverk denna dag.

Processer i reningsverk 12 feb 2020