Utbildningen omfattar två dagar och genomförs i samarbete med Miljösamverkan Värmland och bygger vidare på utbildningen Juridik och teknik för små avlopp som hölls i Karlstad 5-6 april 2017.

Fokus kommer att ligga på markbaserad teknik, underlag inför ansökan, räkneövningar och typfall.

Målgrupp för denna utbildning är kommunala miljöinspektörer som handlägger ärenden om små avlopp. Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna granska tillståndsansökningar och bedöma de föreslagna anläggningarna.

Anmälan sker direkt till VA-guiden.

Fördjupningskurs avloppsteknik, 12-13 april 2018, Karlstad