Dricksvattenkontrollen kräver stor kompetens – men vad innebär det? Hur ska man planera sin kontroll? Vad innebär teknisk kompetens? Vilka krav finns i lagstiftningen och hur kan man arbeta tillsammans?
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en webbkonferens. Vi frågar VA-branschen om vilken kontroll de behöver och vilken kontroll som de får.

Medverkande är Livsmedelsverket, Svenskt Vatten samt kommunala dricksvatteninspektörer.

Miljösamverkan anmäler sig till webbkonferensen och vi träffas och tittar tillsammans. För att ytterligare effektivisera våra möten finns möjlighet att träffas både i Örebro och i Karlstad denna dag.

Inbjudan dricksvatten 11 sept 2019