Små avlopp – mål, tillsyn och teknik.

Länsstyrelsen Värmland arrangerar seminariet i samarbete med Miljösamverkan Värmlands och Örebro län och Aktionsgruppen Små Avlopp.

Syftet med dagen är att lyfta fram olika mål, riktlinjer och möjligheter för en ökad anläggningstakt. Målsättningen är att vi som verkar i branschen, gemensamt skall få upp ögonen för de möjligheter som finns, för att göra ett ännu bättre jobb, nätverka, få positiva infallsvinklar som underlättar, utvecklar och utökar det egna arbetet inom länet och kommunen, både genom nya arbetssätt och ny teknik.

Länk till inbjudan.