Matthew Ross-Jones och Helena Sabelström från Naturvårdsverket kommer till oss på förmiddagen och går igenom vad värmlandskommunerna behöver göra vad gäller objektiv skattning mm inför 2019. Efter lunch diskuterar vi vem som gör vad inför 2019 här i Värmland. En arbetsgrupp behöver sättas ihop.

Denna dag vänder sig till chefer och/eller er som ska arbeta med gemensamma luftmätningar i respektive kommun.

Kaffe och macka från kl 9. Mötet börjar kl 09:30. Glöm inte att anmäla er!